Sybilla 2017 dla Muzeum Niepodległości w Warszawie

Szanowni Państwo,

22 maja br. mieliśmy ogromny zaszczyt odebrać nagrodę Sybilla 2017 w kategorii „Przedsięwzięcia o tematyce martyrologicznej”. Nasza placówka została wyróżniona za projekt pt. Modernizacja części wystawy stałej – sekwencji „Pawiacki Dzień 1939-1944” (fot. 1.). Wyróżnienia, przyznawane od blisko 40 lat w Konkursie na Muzealne Wydarzenie Roku Sybilla, są najważniejszą formą uznania w polskim muzealnictwie. Dziś zamieszczamy także reprodukcje listów, jakie Muzeum Niepodległości w Warszawie otrzymało z tej okazji od Stowarzyszenia Muzealników Polskich oraz od Dyrekcji Muzeum Śląskiego w Katowicach.