Obchody rocznicy wybuchu Powstania w getcie warszawskim

Z okazji tegorocznej, 74. rocznicy wybuchu powstania w getcie, przedstawiciele Muzeum Niepodległości złożyli hołd ofiarom poległym w walce. (zdj. Robert Hasselbusch)

19 kwietnia 1943 roku, „…rozpoczęło się powstanie w getcie. Wśród niemieckiej załogi Pawiaka panuje duże zdenerwowanie. Przerwano spacery, zamknięto wszystkich więźniów w celach, zabroniono zbliżać się do okien, posiłki dostarczane są nieregularnie. Nie dopuszcza się do więzienia personelu sanitarnego dochodzącego z miasta. Wzmocniono ochronę Pawiaka oddziałami Schutzpolizei, a w oknach korytarzy ustawione zostały karabiny maszynowe. W getcie toczą się ciężkie walki. Z okien więzienia widać płonące domy (…)”

Frag. kroniki R. Domańskiej „Pawiak. Kronika Gestapo”.