Nasz udział w VIII Forum Pamięci w Muzeum Stutthof w Sztutowie

W dniach 5-6 września pracownicy naszego muzeum wzięli udział w VIII Forum Pamięci – seminarium polskich muzeów martyrologicznych. Spotkanie odbyło się w Muzeum Stutthof w Sztutowie, które obok Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu było organizatorem wydarzenia. W seminarium wzięli udział przedstawiciele różnych placówek muzealnych, miejsc pamięci i innych instytucji z Polski oraz Stanów Zjednoczonych. Spotkanie stanowiło świetną sposobność, aby w kręgu pracowników z pokrewnych tematycznie instytucji wymienić się własnymi doświadczeniami z niedawno zakończonych czy własnie co realizowanych projektów. Z ramienia Muzeum Więzienia Pawiak w seminarium wzięli udział Joanna Gierczyńska oraz Robert Hasselbusch. Kierownik placówki przedstawiła zebranym dwie publikacje, monografię pt. „Ślady pamięci. 50 lat Muzeum Więzienia Pawiak” oraz materiały pokonferencyjne „Historia – Ludzie – Pamięć”, które w roku ubiegłym zostały wydane przez nasze muzeum w związku z jubileuszem 50-lecia istnienia. Druga prelekcja pracownika naszego muzeum dotyczyła obecnie realizowanego tematu badawczego „Lekarze Gestapo na Pawiaku”. Podczas Forum Pamięci mieliśmy również okazję poprzez oprowadzenie kuratorskie przybliżyć uczestnikom seminarium przygotowaną przez nas wystawę czasową pt. „Taniec wśród mieczów. Polski personel medyczny na Pawiaku w okresie okupacji niemieckiej 1939-1944”, która jest obecnie prezentowana w Muzeum Stutthof w Sztutowie. Dziękujemy koleżankom i kolegom za ciekawe i przebiegające w miłej atmosferze spotkanie.