Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady w Muzeum Więzienia Pawiak

Szanowni Państwo,

Dzięki współpracy Polskiego Związku Byłych Więźniów Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Muzeum Więzienia Pawiak, w minioną środę po raz kolejny oddaliśmy hołd nielicznym już Świadkom Historii, którym udało się szczęśliwie przeżyć tragiczne lata okupacji i wojny.

To niezwykle ważna część naszego dziedzictwa, której nie wolno zagubić, ani pozwolić, by się zatarła. Pamiętamy, że polska wolność i niepodległość rodziła się nie tylko na polach chwały polskiego oręża; w powstaniach i ochotniczych zrywach, ale również w cierpieniach więźniów nazistowskich obozów, więzień i aresztów.

Na tegorocznych obchodach Dnia Pamięci zaszczycili nas swoją obecnością m. in: KOMBATANCI- byli więźniowie niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych, byli więźniowie Pawiaka oraz innych więzień i aresztów; Przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej; Związku Kombatantów RP i b. Więźniów Politycznych; Środowiska Szarych Szeregów; Związku Powstańców Warszawskich; Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej; a także przedstawiciele instytucji i urzędów, m. in. Pan Jarosław Sellin – sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, reprezentujący Premier Rządu RP; Pan Adam Siwek – Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej; Pan podpułkownik Adam Kunicki – reprezentant Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych; Pan Zbigniew Czaplicki – Pełnomocnik do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz duchowni różnych wyznań: Wikariusz Mateusz Jóźwik z parafii św. Augustyna na Muranowie, Lev Simcha Derecki, ks. Piotr Gaś – proboszcz Ewangelickiego Kościoła Św. Trójcy, oraz duchownych kościoła prawosławnego ks. Dr. Piotra Kosińskiego i protodiakona Jerzego Gmitruka.

Szczególne podziękowania pragniemy skierować w stronę Komendy Głównej Związku Strzeleckiego „Strzelec” z Panem Ireneuszem Jastrzębskim na czele – za pomoc w organizacji uroczystości, m. in wystawienie wart przy Tablicach Pamięci oraz czuwanie nad bezpieczeństwem i zdrowiem uczestników.

Specjalne podziękowania należą się też Pani Marii Reif z Fundacji ART, która lat współpracuje z Muzeum Więzienia Pawiak i wspiera środowiska Kombatantów, oraz wolontariuszom projektu Akcji WIĘŹ z XXX LO w Warszawie, którzy służyli pomocą w czasie uroczystości.