Akcja Więź – spotkanie z p. Stanisławem Zalewskim

W poniedziałek 24 września 2018 roku miało miejsce w naszym muzeum spotkanie z byłym więźniem Pawiaka p. Stanisławem Zalewskim, które odbyło się w ramach Akcji Więź. Świadek historii przybliżył przybyłej młodzieży okoliczności swojego aresztowania i osadzenia w więzieniu gestapo. Wystąpienie kombatanta poprzedziła krótka prelekcja o historii Pawiaka w czasie okupacji niemieckiej 1939-1944. Natomiast po spotkaniu nastąpiło oprowadzenie uczestników po ekspozycji przez pracownika muzeum Roberta Hasselbuscha.