Obchody 70. rocznicy likwidacji więzienia Pawiak

W związku z obchodami 70. rocznicy likwidacji więzienia Pawiak w dniach 30 i 31 lipca 2014 r. Muzeum Więzienia Pawiak będzie otwarte w godzinach 12.00 – 22.00. We wspomnianych dniach będzie obowiązywał wolny wstęp do naszej placówki. Poniżej program obchodów, na które serdecznie zapraszamy.Zaproszenie - pierwsza stronaZaproszenie - program

 

 

 

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych

103154W dniu 14 czerwca przypada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych. Powyższe święto zostało uchwalone 8 czerwca 2006 r. przez Sejm RP w 66. rocznicę przybycia pierwszego transportu 728 więźniów z Tarnowa do KL Auschwitz. W związku z tym w czwartek 12 czerwca 2014 r. odbyły się uroczyste obchody organizowane wspólnie przez Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych oraz Muzeum Niepodległości w Warszawie przy współudziale Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 12.00 na dziedzińcu Muzeum Więzienia Pawiak pod Pomnikiem Drzewa Pawiackiego. Obecna była na nich Warta Honorowa z Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Na obchody przybyło około 120 osób, wśród których było wielu więźniów Pawiaka, obozów koncentracyjnych i innych więzień czy miejsc odosobnienia okresu okupacji niemieckiej. Po przywitaniu gości przez prowadzącego uroczystość p. Jakuba Dekę z Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie miały miejsce okolicznościowe przemówienia. Głos zabrali Stanisław Zalewski – Prezes Zarządu Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Minister Jan Stanisław Ciechanowski – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Kustosz Muzeum Więzienia Pawiak Joanna Gierczyńska. W swoich przemówieniach zwrócili uwagę przede wszystkim na kultywowanie pamięci o martyrologii narodu polskiego w okresie okupacji niemieckiej 1939-1945. Słowa skierowane były między innymi do obecnej na uroczystościach młodzieży: uczniów Szkoły Podstawowej nr 210 im. Bohaterów Pawiaka i LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha. Na młodym pokoleniu bowiem obecnie i w przyszłości spoczywa odpowiedzialność za pielęgnowanie pamięci o tamtych tragicznych czasach i ofiarach, które one pochłonęły. Po przemówieniach uczennica ze Szkoły Podstawowej nr 210 im. Bohaterów Pawiaka Julia Zawłocka przeczytała wiersz Ryszarda Kiersnowskiego „Testament Poległych”. Następnie została odmówiona modlitwa za dusze pomordowanych w obozach koncentracyjnych, którą prowadził ksiądz komandor Janusz Bąk z Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Na zakończenie obchodów delegacje poszczególnych instytucji, w tym obecni na uroczystościach przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej wraz z dr Łukaszem Kamińskim, złożyli wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze pod Pomnikiem Drzewa Pawiackiego.

Czytaj dalej