Dni Otwarte w Muzeum Więzienia Pawiak

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od 30 lipca do 5 sierpnia br. odbędą się Dni Otwarte w ramach obchodów 25-lecia Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz z okazji obchodów ważnych rocznic patriotycznych i towarzyszących im wydarzeń. Wstęp do Muzeum  Niepodległości oraz jego Oddziałów jest w tych dniach bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!

Muzeum Więzienia Pawiak

 

Film o pracach modernizacyjnych w Muzeum Więzienia Pawiak

Szanowni Państwo,

zachęcamy do obejrzenia filmu ukazującego przebieg prac modernizacyjnych na terenie Muzeum Więzienia Pawiak, które są prowadzone w ramach jubileuszu 50-lecia naszej placówki. Film jest prezentowany na platformie społecznościowej Facebook, poniżej udostępniamy link:

https://pl-pl.facebook.com/pages/Muzeum-Wi%C4%99zienia-Pawiak/176365549166681

 

„Pamiętamy …” – koncert

W dniu 30 lipca 2015 r. o godz. 17.00 w Muzeum Niepodległości odbędzie się koncert Pamiętamy. Wieczór poświęcony więźniom Pawiaka, podczas którego medalem PRO MASOVIA wyróżniony zostanie pan Stanisław Zalewski, prezes  Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, uwięziony przez Niemców w 1943 roku, przesłuchiwany w siedzibie gestapo w al. Szucha, więzień Pawiaka, KL Auschwitz-Birkenau, KL Mauthausen-Gusen. Dyplomami od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adam Struzika uhonorowane zostaną również inne osoby zasłużone dla Muzeum Więzienia Pawiak, w szczególności, nieliczni już żyjący, byli więźniowie polityczni tego miejsca,  dzieci urodzone w więzieniu, oraz krewni, którzy kultywują Pamięć o swoich przodkach więzionych na Pawiaku. Uroczystość ta jest jedną z imprez towarzyszących obchodom 50-lecia Muzeum Więzienia Pawiak, a także podsumowaniem pierwszego etapu realizacji projektu RPO WM, działanie 6.1 pt. „Modernizacja terenu dziedzińców wokół obiektu ekspozycji Muzeum Więzienia Pawiak, Oddziału Muzeum Niepodległości”.

W części artystycznej wystąpi zespół ARCHI pod kierownictwem prof. Antoniego Markowskiego z następującym repertuarem:

Tommaso ALBINONI (1671–1751): Adagio na smyczki i klawesyn; Wolfgang Amadeus MOZART (1756–1791): Kwartet fletowy D-dur KV 285; Johann Sebastian BACH ( 1685– 1750): Suita orkiestrowa h-moll BWV 1067 na flet, smyczki i klawesyn.

Zespół wystąpi w następującym  składzie:

Anna Hara-Pióro – I skrzypce; Bogusława Ziegelheim – II skrzypce; Grażyna Piechowska – altówka; Franciszek Pall – wiolonczela; Antoni Markowski – kontrabas; Aleksandra Zapała – flet; Andrzej Zawisza – klawesyn.

Wieczór poprowadzi Joanna Gierczyńska – kierownik Muzeum Więzienia Pawiak, Oddział Muzeum Niepodległości.

plakat_koncert

Muzeum Więzienia Pawiak zostało otwarte 28 listopada 1965 r. z inicjatywy i przy współpracy byłych więźniów politycznych, upamiętnia stare warszawskie więzienie, które przez cały okres swojego funkcjonowania (1835–1944) związane było z martyrologią narodu polskiego i walką o niepodległość. W jego murach osadzeni byli polscy patrioci, którzy wpierw podjęli walkę z rosyjskim zaborcą, a później z niemieckim okupantem. Więziono tu m.in. Romualda Traugutta i powstańców styczniowych; wybitnych polityków Macieja Rataja i Mieczysława Niedziałkowskiego; Janusza Korczaka, Irenę Sendlerową, św. Maksymiliana Kolbe; Janusza Kusocińskiego; Jana Bytnara; Hankę Ordonównę, Mirę Zimińską-Sygietyńską i wielu innych. Najtragiczniejszy okres w historii funkcjonowania Pawiaka przypada na lata 1939–1944, uwięziono tu około 100 tys. osób – 37 tys. zamordowano, a ok. 60 tys. wywieziono do obozów koncentracyjnych.