Zmarła dr Krystyna Fabicka-Zambrowicz

Z żalem zawiadamiamy Państwa, że w dniu 17 lutego br. zmarła śp. dr Krystyna Fabicka-Zambrowicz, była więźniarka Pawiaka, uczestniczka Powstania Warszawskiego, członkini i wieloletnia przewodnicząca Środowiska Byłych Więźniów Politycznych Pawiaka.

klepsydra

 

Program obchodów 50-lecia Muzeum Więzienia Pawiak

W listopadzie 2015 r. Muzeum Więzienia Pawiak, które jest oddziałem Muzeum Niepodległości w Warszawie, będzie obchodziło 50 rocznicę powstania. Z tej okazji planujemy szereg wydarzeń związanych z obchodami rocznicy. Do współpracy w realizacji programu obchodów zaprosiliśmy dwóch ważnych partnerów, z którymi nasza instytucja współpracuje od wielu lat. Jest to Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych zrzeszający byłych więźniów Pawiaka, innych więzień, aresztów i obozów koncentracyjnych oraz Fundacja ART. z którą realizujemy projekty edukacyjne.

Otwarcie Muzeum Więzienia Pawiak, 28 listopada 1965 r.

W bieżącym roku zaplanowaliśmy szereg uroczystości, które przedstawiają się następująco:
• 28.11.2014 r. – inauguracja obchodów. Uroczysty koncert dedykowany więźniom Pawiaka

• 23.03.2015 r. – obchody Akcji pod Arsenałem

• 8.05.2015 r. – obchody 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej, działania edukacyjno-artystyczne

• 21.08.2015 r. – rocznica zburzenia więzienia Pawiak, otwarcie wystawy plenerowej „Ślady Pamięci”

• 1.09.2015 r. – rocznica wybuchu II wojny światowej

• 30.09 – 3.10.2015 r. Dni Pamięci Pawiaka

• 2.10.2015 r. – premierowy pokaz filmu dokumentującego upamiętnienie więzienia Pawiak z wykorzystaniem oryginalnych dokumentów, fotografii archiwalnych, nagrań z byłymi więźniami i twórcami muzeum, jak i fragmentem kroniki filmowej relacjonującej otwarcie Muzeum w listopadzie 1965 r.

• 3.10.2015 r. – otwarcie wystawy >Taniec wśród mieczów

• Wydanie albumu o Pawiaku, Wyd. Biały Kruk

• Wydanie specjalnego numeru kwartalnika „Niepodległość i Pamięć”

• Wydanie numeru czasopisma „PROMEMORIA” z tematem wiodącym 50-lecia Muzeum Więzienia Pawiak

• Wydanie Leksykonu więźniów Pawiaka, wspólnie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim i Instytutem Biografistyki CAN

• 25.11.2015 r. – zakończenie obchodów – konferencja podsumowująca działalność i stan badań MWP

Poniżej publikujemy list od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika
marszałek001