DNI PAMIĘCI PAWIAKA 2022

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w Dniach Pamięci Pawiaka, które odbędą się w terminie 5–8 października 2022 r. To cykliczne przedsięwzięcie organizowane zawsze na początku października. Udział w wydarzeniach Dni Pamięci Pawiaka jest bezpłatny, prosimy jedynie osoby zainteresowane udziałem, w szczególności grupy młodzieży szkolnej, o wcześniejszą rezerwację na konkretną godzinę pod numerem telefonu: 22 831 92 89 (biuro Muzeum Więzienia Pawiak).

Zadanie DNI PAMIĘCI PAWIAKA 2022 jest współfinansowane przez m.st. Warszawa oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego.

PROGRAM DNI PAMIĘCI PAWIAKA 2022

5 X 2022 r. (ŚRODA)

Godz. 9.00 – Muzeum Więzienia Pawiak (ul. Dzielna 24/26)
„Piszę, bo wydaje mi się, że widzę”. Napisy na ścianach więzienia śledczego Gestapo w alei Szucha 25 w Warszawie. Prezentacja dokumentów z Archiwum Akt Nowych – wykład Magdaleny Hartwig (Archiwum Akt Nowych)
• Program historyczno-artystyczny: Więc zatrzymaj się i patrz – z wykorzystaniem relacji byłych więźniów Pawiaka i wierszy Tadeusza Gajcego, reżyseria Maria Reif
• Otwarcie wystawy planszowej poświęconej Dniom Pamięci Pawiaka
Godz. 11.00 – Muzeum Więzienia Pawiak (ul. Dzielna 24/26)
Harcerki Szarych Szeregów, uczestniczki małego sabotażu, więźniarki Pawiaka – na wybranych przykładach – wykład Juliana Borkowskiego (Muzeum Warszawy)
• Program historyczno-artystyczny: Więc zatrzymaj się i patrz – z wykorzystaniem relacji byłych więźniów Pawiaka i wierszy Tadeusza Gajcego, reżyseria Maria Reif
• Zwiedzanie Muzeum Więzienia Pawiak

6 X 2022 r. (CZWARTEK)

Godz. 9.00 – Muzeum Więzienia Pawiak (ul. Dzielna 24/26)
Rosa Hutnik i Lotte Eckstein – uciekinierki z getta w Warszawie – wykład Dawida Chomej (Instytut Pamięci Narodowej)
• Program historyczno-artystyczny: Więc zatrzymaj się i patrz – z wykorzystaniem relacji byłych więźniów Pawiaka i wierszy Tadeusza Gajcego, reżyseria Maria Reif
• Zwiedzanie Muzeum Więzienia Pawiak
Godz. 11.00 – Muzeum Więzienia Pawiak (ul. Dzielna 24/26)
Niemiecka eksterminacja polskiego duchowieństwa katolickiego, w tym więźniów Pawiaka, w KL Soldau – wykład Andrzeja Ruteckiego (Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość”)
• Program historyczno-artystyczny: Więc zatrzymaj się i patrz – z wykorzystaniem relacji byłych więźniów Pawiaka i wierszy Tadeusza Gajcego, reżyseria Maria Reif
• Otwarcie wystawy planszowej pt. Martyrologium polskiego duchowieństwa katolickiego pod niemiecką okupacją 1939–1945
Godz. 10.00, godz. 11.00 oraz godz. 12.00 – Mauzoleum Walki i Męczeństwa (al. J.Ch. Szucha 25)
Lepiej zginąć, niż zdradzić sprawę – cykl trzech prezentacji historyczno-edukacyjnych. Program przygotowany wspólnie z rekonstruktorami ze Stowarzyszenia Pasjonatów Historii Warszawy 1939–1945 i Ministerstwem Edukacji i Nauki, pokazujący okupacyjną historię niemieckiej dzielnicy oraz dzieje katowni gestapo w al. Szucha 25 dzięki oryginalnym rekwizytom: mundurom, motocyklom, samochodom, zasiekom z drutu kolczastego, budce wartowniczej.
Godz. 18.30 – Kościół Najświętszego Zbawiciela (ul. Marszałkowska 37)
• Msza święta w intencji ofiar więzienia Pawiak i katowni gestapo w al. Szucha 25

7 X 2022 r. (PIĄTEK)

Godz. 9.00 – Muzeum Więzienia Pawiak (ul. Dzielna 24/26)
Batalion „Pięść” w Powstaniu Warszawskim – wykład Tomasza Karasińskiego (Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego)
• Program historyczno-artystyczny: Więc zatrzymaj się i patrz – z wykorzystaniem relacji byłych więźniów Pawiaka i wierszy Tadeusza Gajcego, reżyseria Maria Reif
• Zwiedzanie Muzeum Więzienia Pawiak
Godz. 11.00 – Muzeum Więzienia Pawiak (ul. Dzielna 24/26)
Więźniowie Pawiaka straceni w Treblince – wykład Anny Remiszewskiej (Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy 1941-1944)
• Program historyczno-artystyczny: Więc zatrzymaj się i patrz – z wykorzystaniem relacji byłych więźniów Pawiaka i wierszy Tadeusza Gajcego, reżyseria Maria Reif
• Zwiedzanie Muzeum Więzienia Pawiak

8 X 2022 r. (SOBOTA)

Godz. 16.00 – Muzeum Więzienia Pawiak (ul. Dzielna 24/26)
WSPOMNIJMY… – w hołdzie więźniom Pawiaka – koncert w setną rocznicę urodzin Tadeusza Gajcego