Obchody Narodowego Dnia Pamięci
Ofiar Niemieckich Nazistowskich

Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady

We wtorek 14 czerwca 2022 r., w Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady, pod tablicą memoratywną na gmachu w alei J.Ch. Szucha 25 hołd ofiarom oddali zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr hab. Krzysztof Szwagrzyk wraz z delegacją pracowników IPN-u oraz dyrektor generalny w Ministerstwie Edukacji i Nauki Sławomir Adamiec. Muzeum Niepodległości w Warszawie reprezentował kustosz Mauzoleum Walki i Męczeństwa Andrzej Kotecki.

Szacowni goście w towarzystwie kustosza zwiedzili następnie wnętrza dawnego aresztu gestapo, słuchając o historii tego miejsca. Między innymi o odkryciach dokonanych podczas realizacji zadania „Konserwacja tynków z inskrypcjami w celach więziennych w Mauzoleum Walki i Męczeństwa”, zakończonego w marcu bieżącego roku.