Konserwacja tynków z inskrypcjami
w celach więziennych
w Mauzoleum Walki i Męczeństwa

Szanowni Państwo,

we wnętrzach dawnego aresztu śledczego gestapo w alei Szucha 25 realizowane jest w grudniu 2021 r. zadanie pod nazwą „Konserwacja tynków z inskrypcjami w celach więziennych w Mauzoleum Walki i Męczeństwa”. Konserwację przeprowadza firma ZKR Sp. z o.o. Przedmiotem prowadzonych obecnie prac są tynki z inskrypcjami na ścianach i sufitach czterech cel zbiorowych zwanych tramwajami. Na kolejnym etapie realizacji zadania poddane zostaną konserwacji inskrypcje na płytach kamiennych, parkietach, ścianach i sufitach w dziesięciu celach pojedynczych, tak zwanych izolatkach.

Zadanie pod nazwą „Konserwacja tynków z inskrypcjami w celach więziennych w Mauzoleum Walki i Męczeństwa” finansowane jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.