Wystawa
„ŚLADY PAMIĘCI
dawnego więzienia Pawiak”

Szanowni Państwo,

w poniedziałek 6 września 2021 r. o g. 12.00 zapraszamy na otwarcie wystawy
„ŚLADY PAMIĘCI dawnego więzienia Pawiak”
w stołecznej Galerii W-Z
(ul. Krakowskie Przedmieście 85, przy schodach ruchomych na dole).

Wystawa, którą można oglądać do końca września 2021 r.,
ukazuje dzieje Pawiaka oraz starań o upamiętnienie tego miejsca. Szczególnego miejsca
w historii Warszawy i Polski. Pierwszego nowoczesnego warszawskiego więzienia.
W okresie zaborów miejsca przetrzymywania między innymi powstańców styczniowych, członków Rządu Narodowego. Jednego z dwóch głównych (drugim była Cytadela Warszawska) więzień politycznych dla uczestników rewolucji 1905 roku.
W latach 1939–1944 największego niemieckiego więzienia politycznego na terytorium okupowanego kraju. Oprócz fotografii, wycinków prasowych oraz obwieszczeń z epoki zaborów, z międzywojnia i czasu okupacji hitlerowskiej – plansze pozwalają poznać działania, jakie podejmowano w ciągu ostatnich dziesięcioleci
dla zachowania Pamięci o więzieniu przy ulicy Dzielnej.