Uroczystości upamiętniające egzekucję Więźniów Pawiaka w Palmirach

Uroczystości upamiętniające
egzekucję Więźniów Pawiaka w Palmirach

W sobotę 20 czerwca 2020 r. uczestnicy uroczystości zorganizowanych na terenie Muzeum Więzienia Pawiak oraz Muzeum – Miejsca Pamięci Palmiry uczcili pamięć 368 Więźniów Pawiaka rozstrzelanych przez niemieckich okupantów 80 lat temu, w dniach 20–21 czerwca 1940 r. w Palmirach. Hołd Pomordowanym oddali:
Małgorzata Gosiewska – Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
Stanisław Zalewski – Prezes Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Ministerstwo Obrony Narodowej reprezentował płk Sławomir Lesisz z Dowództwa Garnizonu Warszawa. Wieniec w imieniu Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy złożył Robert Soszyński – Zastępca Prezydenta m.st Warszawy. Zbigniew Czaplicki reprezentował Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. W uroczystościach uczestniczyli także: Aleksander Ferens – Burmistrz Dzielnicy Śródmieście, Magdalena Wojciechowska – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Śródmieście, Paweł Michalec – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz, Rafał Miastowski – Burmistrz Dzielnicy Mokotów, Jacek Wachowicz – Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Praga Północ. Kwiaty złożyły delegacje Rady m.st. Warszawy oraz Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie reprezentował Dyrektor Sławomir Majcher, Muzeum Warszawy – Zastępca Dyrektora Mateusz Labuda, Muzeum Niepodległości w Warszawie reprezentowała Zastępca Dyrektora Beata Michalec. Modlitwę w intencji pomordowanych odmówił ks. dr Robert Ogrodnik. Uroczystość pod Pomnikiem Drzewa Pawiackiego prowadziła Kierownik Joanna Gierczyńska.