Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady

Narodowy Dzień Pamięci
Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych
i Obozów Zagłady

Delegacji Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień
i Obozów Koncentracyjnych przewodniczył Stanisław Zalewski.

W niedzielę 14 czerwca 2020 r. w godzinach porannych na dziedzińcu Muzeum Więzienia Pawiak odbyły się symboliczne uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.

Święto ustanowione zostało uchwałą Sejmu RP w 2006 r. Wybrana data, 14 czerwca, ma wymiar szczególny. Tego właśnie dnia roku 1940 z Tarnowa wyruszył pierwszy transport Polaków do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. Wywieziono wówczas 728 osób.

Wśród uczestników uroczystości na muzealnym dziedzińcu byli przedstawiciele środowiska byłych więźniów. Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych reprezentował m.in. Stanisław Zalewski, w czasie okupacji więziony na Pawiaku oraz w KL Auschwitz
i KL Mauthausen-Gusen. Hołd ofiarom złożyli przedstawiciele władz państwowych:
w imieniu Prezydenta RP pan Tadeusz Deszkiewicz; Wicemarszałek Sejmu
Małgorzata Gosiewska; w imieniu Prezesa Rady Ministrów Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł; w imieniu Ministra Obrony Narodowej gen. dyw. Robert Głąb;
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Uroczystość prowadziła i reprezentowała Muzeum Niepodległości Joanna Gierczyńska – kierownik oddziału Muzeum Więzienia Pawiak.

Wieniec złożyła Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska.
Delegacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
przewodniczył Szef Urzędu Jan Józef Kasprzyk.
W imieniu Muzeum Niepodległości w Warszawie wiązankę kwiatów złożyła Joanna Gierczyńska – kierownik oddziału Muzeum Więzienia Pawiak.
Delegacja byłych więźniów złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary KL Mauthausen-Gusen.
Pod tablicą memoratywną poświęconą więźniom KL Mauthausen-Gusen znicze zapalili:
Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł – reprezentujący Prezesa Rady Ministrów,
Tadeusz Deszkiewicz – reprezentujący Prezydenta RP,
gen. dyw. Robert Głąb – reprezentujący Ministra Obrony Narodowej.
Wieńce złożone 14 czerwca 2020 r. pod Pomnikiem Drzewa Pawiackiego.