Uroczystości upamiętniające egzekucję Więźniów Pawiaka w Palmirach

Uroczystości upamiętniające
egzekucję Więźniów Pawiaka w Palmirach

W sobotę 20 czerwca 2020 r. uczestnicy uroczystości zorganizowanych na terenie Muzeum Więzienia Pawiak oraz Muzeum – Miejsca Pamięci Palmiry uczcili pamięć 368 Więźniów Pawiaka rozstrzelanych przez niemieckich okupantów 80 lat temu, w dniach 20–21 czerwca 1940 r. w Palmirach. Hołd Pomordowanym oddali:
Małgorzata Gosiewska – Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
Stanisław Zalewski – Prezes Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Ministerstwo Obrony Narodowej reprezentował płk Sławomir Lesisz z Dowództwa Garnizonu Warszawa. Wieniec w imieniu Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy złożył Robert Soszyński – Zastępca Prezydenta m.st Warszawy. Zbigniew Czaplicki reprezentował Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. W uroczystościach uczestniczyli także: Aleksander Ferens – Burmistrz Dzielnicy Śródmieście, Magdalena Wojciechowska – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Śródmieście, Paweł Michalec – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz, Rafał Miastowski – Burmistrz Dzielnicy Mokotów, Jacek Wachowicz – Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Praga Północ. Kwiaty złożyły delegacje Rady m.st. Warszawy oraz Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie reprezentował Dyrektor Sławomir Majcher, Muzeum Warszawy – Zastępca Dyrektora Mateusz Labuda, Muzeum Niepodległości w Warszawie reprezentowała Zastępca Dyrektora Beata Michalec. Modlitwę w intencji pomordowanych odmówił ks. dr Robert Ogrodnik. Uroczystość pod Pomnikiem Drzewa Pawiackiego prowadziła Kierownik Joanna Gierczyńska.

80. rocznica egzekucji Więźniów Pawiaka w Palmirach

80. ROCZNICA EGZEKUCJI WIĘŹNIÓW PAWIAKA W PALMIRACH

W sobotę 20 czerwca 2020 r. przypada 80. rocznica egzekucji Więźniów Pawiaka w Palmirach. W dniach 20–21 czerwca 1940 r. Niemcy rozstrzelali tam 368 osób, w tym 82 kobiety. Była to największa egzekucja w tej miejscowości. Zginęło wówczas wielu wybitnych działaczy społecznych i politycznych, dziennikarzy, lekarzy, adwokatów, księży. Wśród Nich znaleźli się: długoletni poseł na Sejm RP – Mieczysław Niedziałkowski, Marszałek Sejmu – Maciej Rataj, olimpijczyk – Janusz Kusociński, poseł na Sejm i senator RP – Halina Jaroszewicz, wiceprezydent Warszawy – Jan Pohoski.

Aby uczcić pamięć Ofiar, Muzeum Więzienia Pawiak – oddział Muzeum Niepodległości
w Warszawie i Muzeum – Miejsce Pamięci w Palmirach – oddział Muzeum Warszawy organizują obchody rocznicowe. W programie uroczystości przewidziano oddanie hołdu Zamordowanym i złożenie kwiatów pod Pomnikiem Drzewa Pawiackiego (godz. 12:00) oraz odmówienie modlitwy i złożenie kwiatów na terenie cmentarza w Palmirach
(godz. 14:00).

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady

Narodowy Dzień Pamięci
Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych
i Obozów Zagłady

Delegacji Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień
i Obozów Koncentracyjnych przewodniczył Stanisław Zalewski.

W niedzielę 14 czerwca 2020 r. w godzinach porannych na dziedzińcu Muzeum Więzienia Pawiak odbyły się symboliczne uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.

Święto ustanowione zostało uchwałą Sejmu RP w 2006 r. Wybrana data, 14 czerwca, ma wymiar szczególny. Tego właśnie dnia roku 1940 z Tarnowa wyruszył pierwszy transport Polaków do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. Wywieziono wówczas 728 osób.

Wśród uczestników uroczystości na muzealnym dziedzińcu byli przedstawiciele środowiska byłych więźniów. Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych reprezentował m.in. Stanisław Zalewski, w czasie okupacji więziony na Pawiaku oraz w KL Auschwitz
i KL Mauthausen-Gusen. Hołd ofiarom złożyli przedstawiciele władz państwowych:
w imieniu Prezydenta RP pan Tadeusz Deszkiewicz; Wicemarszałek Sejmu
Małgorzata Gosiewska; w imieniu Prezesa Rady Ministrów Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł; w imieniu Ministra Obrony Narodowej gen. dyw. Robert Głąb;
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Uroczystość prowadziła i reprezentowała Muzeum Niepodległości Joanna Gierczyńska – kierownik oddziału Muzeum Więzienia Pawiak.

Wieniec złożyła Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska.
Delegacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
przewodniczył Szef Urzędu Jan Józef Kasprzyk.
W imieniu Muzeum Niepodległości w Warszawie wiązankę kwiatów złożyła Joanna Gierczyńska – kierownik oddziału Muzeum Więzienia Pawiak.
Delegacja byłych więźniów złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary KL Mauthausen-Gusen.
Pod tablicą memoratywną poświęconą więźniom KL Mauthausen-Gusen znicze zapalili:
Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł – reprezentujący Prezesa Rady Ministrów,
Tadeusz Deszkiewicz – reprezentujący Prezydenta RP,
gen. dyw. Robert Głąb – reprezentujący Ministra Obrony Narodowej.
Wieńce złożone 14 czerwca 2020 r. pod Pomnikiem Drzewa Pawiackiego.

Symboliczne uroczystości Narodowego Dnia Pamięci

Symboliczne uroczystości Narodowego Dnia Pamięci

W niedzielę 14 czerwca
przypada
Narodowy Dzień Pamięci
Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.

Święto zostało ustanowione przez Sejm RP 8 czerwca 2006 r.,
w 66. rocznicę przybycia pierwszego transportu 728 Więźniów
z Tarnowa do KL Auschwitz. 

W najbliższą niedzielę o godzinie 8:00 rano delegacje oddadzą hołd
Ofiarom niemieckiego terroru i nielicznym już Świadkom Historii,
pamiętającym tamte okrutne lata,
składając wieńce i zapalając znicze pod Pomnikiem Drzewa Pawiackiego
oraz pod tablicami pamiątkowymi
na frontowym dziedzińcu Muzeum Więzienia Pawiak.