Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Al. Szucha 25 mieści się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej. Z tej racji Muzeum Niepodległości, którego filią jest Mauzoleum prowadzi stałą współpracę z resortem oświaty. Jej elementem są systematyczne wizyty przedstawicieli kierownictwa resortu w Mauzoleum: Ministrowie, dyrektorzy departamentów a także liczni goście Ministerstwa. W dniu 8 marca 2019 r. wizytę w Mauzoleum złożył od niedawna pełniący tę funkcję Dyrektor Generalny MEN Sławomir Adamiec. Ekspozycję i problemy działalności Mauzoleum przedstawił mu szef tej placówki  Andrzej Kotecki.